Mini-Kids

Tijdens deze les ligt de leeftijd hoger. Hier worden ook bestaande dansjes gebruikt als opwarming, maar er wordt wel gezocht naar een iets hogere moeilijkheidsgraad. De kinderen gaan al meer zelfstandig dansen zonder dat de coaches vooraan staan om alles voor te doen en de nieuwe dansjes die worden aangeleerd zijn al wat moeilijker. Er wordt veel aandacht besteed aan de basispassen en voldoende uitdaging tijdens de les is ook een focuspunt. De diagonalen is een vast onderdeel van de les. Dan doen de dansers individueel bewegingen op muziek van de ene hoek van de zaal naar de andere hoek, in diagonaal, zodat de coaches kunnen zien welke bewegingen al goed lukken en welke nog veel oefening vragen. De muziek tijdens deze les varieert van hedendaagse liedjes, zoals o.a. Pommelien, tot muziek uit de kindertijd van de lesgevers.

Voor wie is deze les bestemd?

3de kleuterklas tot en met 2de leerjaar

Wanneer valt deze les? 

Woensdagmiddag van 17u30 tot 18u15

Wie zijn de trainers?

Jacobs Hanne, Vanden Bergh Amber en Amelie, Vanhooydonck Kato en Verhaegen Camille