Visie en beleid

Het bestuur bepaalt al jaren autonoom de beleidslijnen.
• Het bestuur zorgt actief voor instroom van jongeren in het bestuur door de vorming van een jongerenbestuur.
• We staan open voor nieuwe ideeën en er zijn diverse inspraakmogelijkheden van leden en betrokkenen.
• We spelen flexibel in op trends en evoluties.
• We beperken ons niet tot een bepaald publiek m.b.t. sportniveau, regio, inkomsten of afkomst. We staan open voor iedereen.
• Gezelligheid is ons sterkste punt en iedereen moet zoveel mogelijk kunnen sporten.
• Het is belangrijk om een gekwalificeerd trainersteam te hebben. We bekostigen dan ook alle opleidingen die dit bevorderen.
• Gekwalificeerde trainers beïnvloeden niet alleen de kwaliteit van de training, maar ook de veiligheid en dus ook de gezondheid van leden.
• We streven ernaar om onze leden een accommodatie aan te bieden waarin ze comfortabel en veilig hun sport kunnen beoefenen