Vrijwilligersbeleid

Dynamika vzw hecht een groot belang aan zijn vrijwilligersbeleid